Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z tříd. schůzky 15.9.

1)  Rozvrh -  PO: poslední hodina ČJ - čtení - čtenářskí dílna - děti si nosí svou rozečtenou knihu a po cca 15minutovém čtení zapisují do sešitu ČTENÍ (co mě zaujalo, o čem jsem četl /-a. DÚ: vždy 2 domácí zápisky za týden.

                   ČT: geometrie (2 pravítka - trojúhelníkové s ryskou, obdélníkové, kružítko, vhodná je pentilka), SLOH

2) Nepovinné předměty - absenci, prosím, omlouvejte u mě. Čas po posled. vyuč. hodině před začátkem nepovinného předmětu - děti čekají u šaten nebo před bufetem. V případě, že děti opouštějí po poslední vyuč. hodině školu, přebírají odpovědnost za děti rodiče (podepsaný formulář rodiči).

3) Kroužky - začínají od října. Absenci omlouvejte, prosím, přímo u vedoucích daných kroužků.

4) Uvolnění žáků - jedná-li se o více jak 2 dny, je třeba žádat přes tříd. učitele souhlas vedení školy.

5) Absence - omlouvání do 3 dnů.

6) Stravování -  děti mají nárok na oběd 1. den nemoci, na další dny je třeba odhlásit. V opačném případě se hradí plná cena obědu.

7) Pracovní sešity - poslány ještě lístky k úhradě za M - minutovky. Dětem prozatím vydány PS: Čj 1. díl, Minutovky 1.díl, VL 1.díl, Přv. Ve škole prozatím uloženy Čj 2. díl, Minutovky 2.díl a VL 2. díl (budeme potřebovat od 2. pololetí).

8) Hodnocení - po dětech pošlu tabulku s procentuálním hodnocením + hodnocení Čj díktátů. Děti mají možnost sbírat různě barevné lístky do ČJ, M, Přv, VL a TV za aktivitu (KOMPETENCE) - domácí úkoly, samostat. a skupin. práce, soutěže aj. Tyto můžou vyměnit. 5 lístků do ČJ a M=1, 3 lístky do Přv, Vl a TV =1. Zapomenou-li pomůcku - vrací lístek.

9)  ČTENÍ - do pololetí 2 referáty z přečtené knihy (vyplněné pracov. listy) podle vlastního výběru termínu (na magnet. tabuli zápis. list). Celoroční ČTENÁŘSKÉ BINGO (5 žánrů s písemnými výstupy).

10) Plánované akce:  12.10. - beseda v Irisu: Kamínek vypráví (35Kč)

                                15.11. - výlet do Brna - Planetarium - objednaný program v Digitariu: Astronaut, pravděpodobně přejezd do Technického muzea - herna s technickými pokusy

                                 20.12. - vánoční dílna (45Kč)

                                 v pololetí výlet do Brna- zábavní park BRUNO (tentokrát už ne do Bonga),  v druhém pololetí ozdravný pobyt - místo a termín v jednání

Přeji všem hodně sil v novém školním roce, trpělivost s dětmi a radost ze společné práce.   Jitka Nováková